Huishoudelijk reglement

1. Het gebruik van de buurthuiskamer voor particuliere en/of commerciële doeleinden is niet toegestaan.

 

2. Voor het eventuele gebruik van materialen en consumpties vragen wij een vergoeding. Deze draagt bij in de kosten van alle faciliteiten die de buurthuiskamer te bieden heeft.

 

3. Afspraken omtrent de buurthuiskamer, inventaris of inrichting moeten worden besproken met het beheer.

 

4. Aanwijzingen van het beheer moeten worden opgevolgd.

 

5. Bij het verlaten van de buurthuiskamer moet deze schoon worden opgeleverd. Dit betekent: er is afgewassen, het toilet is schoon, er is opgeruimd en geveegd. Ook zijn de ramen en deuren goed gesloten (evt. vergrendeld) en is het afval afgevoerd naar de ondergrondse containers.

 

6. Houdt rekening met de bewoners van het appartementencomplex boven én naast ons. Ook het beheer houdt daar rekening mee bij het plannen van uw activiteit.

 

7. De buurthuiskamer is een ontmoetingspunt voor alle bewoners van Eikendonk. Als sluitingstijd geldt maximaal 23.00u.

 

8. Alle gebruikers van de buurthuiskamer die na een waarschuwing van het beheer nóg steeds overlast veroorzaken kunnen uit de buurthuiskamer worden geweerd.

 

9. Schade aan de buurthuiskamer, inventaris en apparatuur wordt op de gebruiker verhaald. Het beheer is niet aansprakelijk voor diefstal in én om de buurthuiskamer. Van alle gebruikers wordt verwacht dat zij waken over onze eigendommen en ook die van de gasten.

 

10. De buurthuiskamer is een openbare en kleinschalige ontmoetingsruimte voor en door buurtbewoners. Het is daarom ten strengste verboden om drugs en tabak te nuttigen in en rondom de buurthuiskamer.

 

 

11. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.